Predstavljanje- projekt BUILD UPON

Predstavljanje- projekt BUILD UPON

BUILD UPON je najveći svjetski projekt suradnje u području energetske obnove zgrada – povezuje više od 1.000 organizacija, iz 13 zemalja, na 80 događanja u 2016-17.

Ima za cilj pokretanje revolucije obnove u cijeloj Europi, pomažući državama da isporuče strategije energetske obnove postojećih zgrada do 30. travnja 2017. godine.

Ove strategije su kritične za smanjenje potrošnje energije u Europi, smanjenje utjecaja na klimatske promjene i stvaranje zgrada koje osiguravaju visoku kvalitetu života.

Za više informacija posjetite internet stranicu projekta: BUILD UPON

Slika: LINK