# Title Description
1 Подробни енергийни анализи на сгради Презентация на краткото ръководство за извършване на детайлни енергийни анализи на сгради и образеца на доклад за детайлните анализи, разработени от партньорите в проекта EMBUILD. Download
2 Въпросник за предварителни анализи на сградите и каталог с евтини и безплатни мерки Презентация относно разработените от партньорите в проекта EMBUILD въпросник за предварителни анализи на сградите и каталог с евтини и безплатни мерки. Download
3 Анализи на енергийните данни за сградите Презентация относно разработения от партньорите в проекта EMBUILD подход за анализ на енергийните данни за сградите. Download
4 Събиране на енергийни данни за сградите Презентация относно разработената от партньорите в проекта EMBUILD таблица са събиране и обработка на енергийните данни за сградите. Download
5 Национални стратегии за обновяване на сгради Презентация относно концепцията на проекта EMBUILD и коментар за националните стратегии за обновяване на сгради. Download
6 Въведение Кратко въведение за серията от презентации относно разработените от партньорите в проекта EMBUILD материали и инструменти, подпомагащи разработването на общински стратегии за обновяване на обществени сгради. Download
7 Детайлни енергийни анализи на сгради Кратко ръководство за извършване на детайлни енергийни анализи на сгради и примерен образец на доклад от извършени детайлни енергийни анализи на сграда (на английски език) Download
8 Евтини/безплатни мерки Каталог с евтини или безплатни енергоспестяващи мерки (low and no-cost measures) в сгради на английски език Download
9 Предварителна оценка на сгради Въпросник за извършване на предварителна енергийна оценка на сгради чрез бърз оглед на място Download
10 Таблица за събиране на изходни данни Таблица за организиране на необходимите енергийни данни за изготвяне на общинска стратегия за обновяване на сгради Download
11 Презентация на инж. Камен Симеонов Представяне на инструментите на EmBuild в подкрепа на общинското енергийно планиране по време на международна конференция в Габрово, 5-6 април 2017 г. Download
12 Презентация на инж. Станислав Андреев Презентацията на инж. Станислав Андреев по проект EmBuild беше със специален акцент върху детайлните анализи на сградите, изнесена по време на международна конференция в Габрово, 5-6 април 2017 г. Download