Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Дейностите по проект ЕmBuild не спират и през лятото. На 18.05.2017 г. ЕнЕфект и община Габрово подписаха Споразумение за сътрудничество за разработване на стратегия за обновяване на публичния сграден фонд.

Настоящото споразумение се осъществява с подкрепата на проект ЕmBuild, като страните се ангажираха със следното:

- да си сътрудничат в разработването на стратегия за обновяване на публичния сграден фонд на община Габрово;

- да разработват и прилагат концепции за „дълбоко“ енергийно обновяване в пилотни сгради, с акцент върху мерките за енергийна ефективност с ниска стойност (low-cost/no-cost measures);

- да участват в интервюта и консултации с цел идентифициране на бариери пред „дълбокото“ енергийно обновяване на национално и местно равнище;

- да споделят опита си от участието в ЕmBuild и разработването на стратегията за обновяване в срещи с местни власти и други заинтересовани страни.