Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild

Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild

През февруари 2017 г. завършва амбициозният проект BUILDUPON, който е с продължителност две години, и се разработва в партньорство стринадесет държави членки на Европейския съюз включително: България, Латвия, Ирландия, Испания, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция. Проектът BUILD UPON е социален проект и представлява цялостен процес за консултации във връзка с разработване на национални планове за обновяване на сградния фонд, а не поредната единична проява в областта на енергийната ефективност. Той създава платформа за стратегическо и ефективно устойчиво развитие, която ще популяризира информацията с помощта на програма за партньорство и сътрудничество.

На базата на сътрудничеството между ЕнЕфект и Български съвет за устойчиво развитие в рамките на BUILDUPON бе сключен Меморандум за сътрудничество между двата проекта, който осигурява безпроблемния обмен на информация и използването на събраните материали с цел по-качественото и пълноценно изпълнение на задачите и избягване на дублиране на дейностите. Надяваме се, че по този начин резултатите от BUILDUPON ще послужат за солидна основа за консултациите на местните планове за обновяване на публичния сграден фонд, предвидени по EmBuild.

Повече информация за BUILDUPON в България можете да намерите тук: http://bgbc.bg/bg/