Допълнителните ползи от енергийно ефективното сградно обновяване: уебинар за общински специалисти и ръководители

Допълнителните ползи от енергийно ефективното сградно обновяване: уебинар за общински специалисти и ръководители

На 19 април 2018 г. от 15:00 часа ще се проведе уебинар относно допълнителните ползи за общините от енергийно ефективното обновяване на сградния фонд. Домакин ще бъде Центърът за решения за чиста енергия, а лектори ще са представители на Европейския институт за сградните характеристики, Световния съвет за устойчиво строителство, Технически университет – Мюнхен и др. Събитието ще се проведе на английски език, а участието е безплатно за всички желаещи.

Обновяването на сградния фонд не води единствено до спестяване на разходи за енергия или намаляване на въглеродните емисии. То оказва влияние и на нашия социален, икономически и дори личен живот чрез многобройни допълнителни ползи – подобряване на комфорта и здравословните услови на живот, създаване на местни работни места, облагородяване на градската среда и много други. Уебинарът ще се фокусира именно върху тези предимства, които често се пренебрегват при разглеждането на проекти за обновяване, а могат да имат огромно влияние върху оценката на ползите.

Наред с много други дейности в полза на местните власти, проектът EmBuild (с участието на ЕнЕфект) разработва нов подход за оценка на допълнителните ефекти от обновяването на обществените сгради, който улеснява претеглянето на ползите за публичните власти. За първи път общините могат да използват този всеобхватен подход за отчитане на многобройните допълнителни ползи в процеса на вземане на решения и при докладване и оценка на мерки за дълбоко обновяване.

Оценката на допълнителните ползи е елемент от цялостната цел на EmBuild, финансиран по програма Хоризонт 2020, за подпомагане на публичните власти в страните от Югоизточна Европа при подготовката на дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции в енергийно ефективното обновяване на сградния фонд.

Презентациите в уебинара ще бъдат последвани от интерактивна сесия за въпроси и отговори с аудиторията.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

Програма:

  • Въведение | Марианджиола Фабри, Европейски институт за сградните характеристики (BPIE)

  • EmBuild: Разработване на нов подход за оценка на допълнителните ползи от обновяването на обществените сгради | Себастиан Боцлер, Технически университет – Мюнхен (TUM)

  • Оценка на допълнителните ползи в подкрепа на решенията за дълбоко енергийно обновяване на сградите | Одри Нюджент, Световен съвет за устойчиво строителство (WGBC)

  • Практически опит от анализи на допълнителни ползи в Словения | Нико Натек, KSSENA

  • Въпроси и отговори


Archive

2018

Каталог на мерки за енергийна ефективност с ниски или нулеви инвестиционни разходи

Каталог на мерки за енергийна ефективност с ниски или нулеви инвестиционни разходи

По-широките ползи от енергийното обновяване на сгради в пет български общини

По-широките ползи от енергийното обновяване на сгради в пет български общини

Обществено обсъждане на проекта на нова Национална жилищна стратегия

Обществено обсъждане на проекта на нова Национална жилищна стратегия

Национална конференция, посветена на почти нулево енергийните сгради

Национална конференция, посветена на почти нулево енергийните сгради

Представяне на плана за енергийно обновяване на сградите на Община Горна Малина

Представяне на плана за енергийно обновяване на сградите на Община Горна Малина

Изготвени са фактологически справки за общински планове за обновяване на сградите

Изготвени са фактологически справки за общински планове за обновяване на сградите

Допълнителните ползи от енергийната ефективност

Допълнителните ползи от енергийната ефективност

Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини

Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини

Българските общини стават все по-активни в борбата с енергийната бедност и замърсяването на въздуха в градовете

Българските общини стават все по-активни в борбата с енергийната бедност и замърсяването на въздуха в градовете

2017

Проведе се кръгла маса за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините

Проведе се кръгла маса за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините

Община Габрово, ЕкоЕнегия и EMBUILD със съвместен щанд по време на Годишната среща на местните власти в Албена

Община Габрово, ЕкоЕнегия и EMBUILD със съвместен щанд по време на Годишната среща на местните власти в Албена

Възможностите за финансиране на проекти за енергийно обновяване на сгради бяха дискутирани на конференция в Хърватия

Възможностите за финансиране на проекти за енергийно обновяване на сгради бяха дискутирани на конференция в Хърватия

Асоциации на общини и НПО обсъдиха публикувания проект на Национална дългосрочна програма за насърчавне на обновяването на сгради

Асоциации на общини и НПО обсъдиха публикувания проект на Национална дългосрочна програма за насърчавне на обновяването на сгради

Обществено обсъждане на актуализацията на Националния план за действие за енергийна ефективност, 2014-2020

Обществено обсъждане на актуализацията на Националния план за действие за енергийна ефективност, 2014-2020

EMBUILD демонстрира важността на качествените детайлни енергийни анализи на сгради пред представители на български общини

EMBUILD демонстрира важността на качествените детайлни енергийни анализи на сгради пред представители на български общини

Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Представяне на инструментите на EmBuild в подкрепа на общинското енергийно планиране на международна конференция в Габрово

Представяне на инструментите на EmBuild в подкрепа на общинското енергийно планиране на международна конференция в Габрово

Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild

Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild