Strokovna delavnica projekta EmBuild in BuildUpon

Strokovna delavnica projekta EmBuild in BuildUpon

Predstavljamo Vam:

  • Finančne in nepremičninske elemente veljavne 1. različice Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb.
  • Kriterije za vrednotenje učinkovitosti trajnostnih prenov in metode za njihovo izvajanje.
  • Primere dobrih praks iz tujine, ki lahko služijo kot model za podobne rešitve v našem okolju
  • Finančni modeli financiranja trajnostne prenove
  • Energetsko knjigovodstvo in monitoring

Na trenutnem poslovnem dogodku bomo posebno pozornost posvetili financiranju prenove stavb, kot ključni vzvod za izvedbo procesa, ki bo:

  • na eni strani zvišal energijsko učinkovitost stavb ter posledično ustrezno zmanjšal rabo energije in ustvarjanja toplogrednih vplivov
  • na drugi strani zvišal bivalno kakovost stavb ter dvignil raven zdravja in dobrega počutja uporabnikov, s tem pa tudi njihove delovne in učne učinkovitosti.

V pripetem dokumentu najdete program dogodka.

Za spodbuditev k drugačnemu razmišljanju Vas vabimo k ogledu predavanja, ki ga je imel o alternativnih finančnih rešitvah, na naši 2. konferenci trajnostne gradnje g. Adrian Balaci, direktor nevladne organizacije Global Environmental Social Business (GESB).

Predavanje se nahaja na našem e-izobraževalnem portalu Sustainbuild, katerega namen je pomagati pri dvigu ravni znanja ter ozaveščenosti najširšega kroga uporabnikov. Le-ti so se namreč izkazali kot najpomembnejša ciljna skupina soustvarjalcev prenove stavb, zato smo se odločili, da jim posvetimo posebno pozornost, saj se je skozi naše pogovore v ministrstvih, ki smo jih izvajali tekom prvega projektnega leta, izkazala kot največja ovira razmahu trajnostne gradnje pomanjkanje znanja na vseh ravneh, od ministrstev, občinskih služb, projektantov, vzdrževalcev stavb do končnih uporabnikov.

V nadaljevanju vam bomo na tem mestu, to je na e-izobraževalnem portalu SustainBuild predstavljali še druge zanimive izobraževalne ter ozaveščevalne vsebine, v okviru portala pa bo potekal tudi neprekinjen sodelovalni proces udeležencev delavnic, strokovnjakov ter širše javnosti.

Udeležba na poslovni delavnici je brezplačna, vendar je prijava nanjo OBVEZNA na povezavi.

Lokacija dogodka: POKRAJINSKI MUZEJ CELJE, Dvorana Barbare Celjske, Trg celjskih knezov 8
Možnost parkiranja: Parkirišče Spodnji grad Celje ter zemljevid poti do parkirišča in do Knežjega dvora

Vabimo Vas, da se dogodka udeležite in z Vašimi izkušnjami prispevate predloge za nadaljnjo drugo različico strategije učinkovite energijske prenove stavb!