Strokovna delavnica projekta EmBuild in BuildUpon

Strokovna delavnica projekta EmBuild in BuildUpon

Javni dialog o priložnostih nedavno sprejete strategije energijske prenove stavb ter priprava na nadgradnjo le-te v letu 2017

Spremljevalna strokovna tema dogodka: Energetski monitoring in financiranje celovitih energijskih prenov 

Kdaj?               četrtek, 15. septembra

Kje?                 Celje, Pokrajinski muzej Celje
                       od 9.00 do 16.00

Zakaj?

  • Ker je prenova stavb najbolj obetaven vzvod za obnovo gradbenega sektorja ter posledično pričakovano rast celotnega slovenskega gospodarstva. Strategija je dokument, ki temu procesu doda dolgoročno časovno vizijo;
  • Ker mora biti strategija dokument, ki nudi prave podlage za načrtovanje investicij in rasti tako javnemu kot zasebnemu sektorju.
  • Ker smo s strani EU zavezani, da letno prenovimo najmanj 3 % javnih stavb;
  • Ker je energijske prenove potrebnih najmanj 85 % vseh stavb.
  • Ker takšen obseg investicij zahteva ustrezno finančno podporo!!
  • Ker takšen obseg investicij vključuje tudi aktivacijo velikega obsega finančnih sredstev iz privatnih portfeljev.
  • Ker lahko pomeni aktivacija takšnega obsega investicij tudi učinkovit vzvod za gospodarsko rast in blaginjo vseh!
  • Ker lahko takšno strategijo ustvarite le vi sami, tako da podate vaše želje in potrebe!

Read More