Најсавременија достигнућа из различитих научних области треба да буду инкорпорирана у стратегије обнове које су циљ овог пројекта. Зато на пројекту ради мултидисциплинарни тим стручњака са Универзитета у Београду: архитекте, машински инжењери, инжењери електротехнике. Овде је доступан сав материјал који може бити користан при раду на формулисању стратегија обнове, осмишљавању адекватних мера обнове и процени њихове ефикасности.