# Title Description
1 Коментар на ЕнЕфект по проекта на Национална жилищна стратегия 2018-2030 г. Download
2 Проект на Национална жилищна стратегия 2018-2030 г. Download
3 Становище на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България "Достоен дом" относно Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за подобряване на енергийните характеристики на сгради Становище на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България "Достоен дом" относно проекта на "Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд" Download
4 Закон за енергийната ефективност Download
5 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. Download
6 Национален план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г. Download
7 Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г. Download