Становище на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България "Достоен дом" относно Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за подобряване на енергийните характеристики на сгради

Позиция на ЕнЕфект относно продължението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Презентации за инструментите в помощ на изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Инструменти в помощ на изготвяне на общински стратегии за обновяване на сградите

Фактологическа справка относно българската национална стратегия за обновяване на сградите

Презентация на инж. Камен Симеонов "Представяне на инструменти за енергийно планиране" по проект EmBuild

Презентация на инж. Станислав Андреев по проект EmBuild

Публикация "В подкрепа на обновяването на българските домове"

Декларация на ЕкоЕнергия относно НПЕЕМЖС

Ръководство за активно участие на собствениците на жилища в програмите за обновяване на многофамилни сгради

Активни за повече комфорт: Пасивната къща

Закон за енергийната ефективност

Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г.

Национален план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Бургас 2011-2020

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Габрово 2015-2020

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Град Добрич 2010-2020