Възможностите за финансиране на проекти за енергийно обновяване на сгради бяха дискутирани на конференция в Хърватия

Възможностите за финансиране на проекти за енергийно обновяване на сгради бяха дискутирани на конференция в Хърватия

Един от основните акценти на международната конференция CROENERGY 2017, която се проведе в енергийния център Брачак в Хърватия беше темата за възможностите за финансиране на проекти за енергийно обновяване на сгради. С помощта на проект EMBUILD беше организиран специален дискусионен панел по темата, в който взеха участие представители на общински и областни администрация от България, Румъния, Словения, Сърбия и Хърватия. България беше представена от инж. Анотния Новакова от Община Бургас, която разказа за големия опит на общината при реализирането на проекти за енергийна ефективност както в общинските, така и в жилищните сгради в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Инж. Новакова подчерта, че енергийната ефективност не трябва да се разглежда единствено като спестена енергия и спестени средства, но и като подобряване на комфорта и здравословната среда в сградите.

Енергийният център Брачак се намира в околностите на град Запок и се помещава в двореца Брачак, построен през 19 век. Сградата е паметник на културата и е обновена като почти нулево енергийна сграда в рамките на демонстрационен проект. Наред с пасивните енергосепстяващи мерки по ограждащите елементи на сградата, изпълнени без да се нарушава архитектурния и облик, са внедрени и модерни инженерни решения като комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на базата на природен газ и оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници. Общото специфично годишно потребление на първична енергия в сградата е по-малко от 50 kWh/m2.


Archive

2017

Проведе се кръгла маса за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините

Проведе се кръгла маса за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините

Община Габрово, ЕкоЕнегия и EMBUILD със съвместен щанд по време на Годишната среща на местните власти в Албена

Община Габрово, ЕкоЕнегия и EMBUILD със съвместен щанд по време на Годишната среща на местните власти в Албена

Асоциации на общини и НПО обсъдиха публикувания проект на Национална дългосрочна програма за насърчавне на обновяването на сгради

Асоциации на общини и НПО обсъдиха публикувания проект на Национална дългосрочна програма за насърчавне на обновяването на сгради

Обществено обсъждане на актуализацията на Националния план за действие за енергийна ефективност, 2014-2020

Обществено обсъждане на актуализацията на Националния план за действие за енергийна ефективност, 2014-2020

EMBUILD демонстрира важността на качествените детайлни енергийни анализи на сгради пред представители на български общини

EMBUILD демонстрира важността на качествените детайлни енергийни анализи на сгради пред представители на български общини

Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Представяне на инструментите на EmBuild в подкрепа на общинското енергийно планиране на международна конференция в Габрово

Представяне на инструментите на EmBuild в подкрепа на общинското енергийно планиране на международна конференция в Габрово

Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild

Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild