Проведе се кръгла маса за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините

Проведе се кръгла маса за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините

На 26 и 27 октомври 2017 г. в Културния център „Морско казино“, зала „Георги Баев“ в гр. Бургас се проведе XIX международна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

С подкрепата на проект EMBUILD в рамките на събитието се проведе национална кръгла маса по въпросите за финансирането на проекти за енергийна ефективност в общините.

На конференцията присъстваха повече от 70 души, като участие взеха представители на близо 20 общини. Сред официалните гости на събитието бяха Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, изпълнителните директори на НДЕФ и ФЕЕВИ Камелия Георгиева и Димитър Дуков, представители на АУЕР, НСОРБ, КСБ, БАИС, кметове, заместник-кметове и общински специалисти.

Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, подчерта необходимостта от приемане на дългосрочна визия за по-нататъшно развитие на политиките в жилищния сектор и конкретно на Националната програма за енергийна ефективност. Бяха поставени акценти върху необходимостта за децентрализация на програмата и финансовите механизми, които да осигурят бъдещо активно участие на гражданите в процеса на обновяване.

Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, анонсира предложеното 150-процентно увеличаване на средствата за енергийна ефективност в новия етап на Механизма за финансиране на ЕИП (т.нар. Норвежка програма). Бяха представени новите 5 приоритетни области, сред които за първи път ще има компонент, посветен на почти нулевоенергийните сгради – стандартът, който публичните власти ще са задължени да следват след края на 2018 г.

Специално внимание беше обърнато и от двамата зам.-министри относно необходимостта от засилване на комуникационната кампания и изграждането на капацитет за изпълнение на проектите, а не на последно място – изработването на по-гъвкави механизми за финансиране в сътрудничество с ЕкоЕнергия и неправителствения сектор.

Като резултат от събитието ЕкоЕнергия и участващите в конференцията представители на общини и специалисти в енергийния сектор подкрепиха с декларация готовността си да участват съвместно с държавата за продължаване на политиките в областта на енергийната ефективност като основа за създаване на реални пазарни механизми, с които качествено да се подобрят условията на живот в българските градове.

За видео от кръглата маса и конференция може да следите в канала на проект EMBUILD в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWnXDzU0e8pNwC4DzwL60sQ/videos


Archive

2018

Каталог на мерки за енергийна ефективност с ниски или нулеви инвестиционни разходи

Каталог на мерки за енергийна ефективност с ниски или нулеви инвестиционни разходи

По-широките ползи от енергийното обновяване на сгради в пет български общини

По-широките ползи от енергийното обновяване на сгради в пет български общини

Обществено обсъждане на проекта на нова Национална жилищна стратегия

Обществено обсъждане на проекта на нова Национална жилищна стратегия

Национална конференция, посветена на почти нулево енергийните сгради

Национална конференция, посветена на почти нулево енергийните сгради

Представяне на плана за енергийно обновяване на сградите на Община Горна Малина

Представяне на плана за енергийно обновяване на сградите на Община Горна Малина

Изготвени са фактологически справки за общински планове за обновяване на сградите

Изготвени са фактологически справки за общински планове за обновяване на сградите

Допълнителните ползи от енергийната ефективност

Допълнителните ползи от енергийната ефективност

Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини

Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини

Допълнителните ползи от енергийно ефективното сградно обновяване: уебинар за общински специалисти и ръководители

Допълнителните ползи от енергийно ефективното сградно обновяване: уебинар за общински специалисти и ръководители

Българските общини стават все по-активни в борбата с енергийната бедност и замърсяването на въздуха в градовете

Българските общини стават все по-активни в борбата с енергийната бедност и замърсяването на въздуха в градовете

2017

Община Габрово, ЕкоЕнегия и EMBUILD със съвместен щанд по време на Годишната среща на местните власти в Албена

Община Габрово, ЕкоЕнегия и EMBUILD със съвместен щанд по време на Годишната среща на местните власти в Албена

Възможностите за финансиране на проекти за енергийно обновяване на сгради бяха дискутирани на конференция в Хърватия

Възможностите за финансиране на проекти за енергийно обновяване на сгради бяха дискутирани на конференция в Хърватия

Асоциации на общини и НПО обсъдиха публикувания проект на Национална дългосрочна програма за насърчавне на обновяването на сгради

Асоциации на общини и НПО обсъдиха публикувания проект на Национална дългосрочна програма за насърчавне на обновяването на сгради

Обществено обсъждане на актуализацията на Националния план за действие за енергийна ефективност, 2014-2020

Обществено обсъждане на актуализацията на Националния план за действие за енергийна ефективност, 2014-2020

EMBUILD демонстрира важността на качествените детайлни енергийни анализи на сгради пред представители на български общини

EMBUILD демонстрира важността на качествените детайлни енергийни анализи на сгради пред представители на български общини

Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Представяне на инструментите на EmBuild в подкрепа на общинското енергийно планиране на международна конференция в Габрово

Представяне на инструментите на EmBuild в подкрепа на общинското енергийно планиране на международна конференция в Габрово

Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild

Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild