Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

В центъра за знания към сайта са добавени серия от презентации, които се фокусират върху материалите и инструментите, подпомагащи разработването на общински стратегии за обновяване на обществени сгради, разработени от партньорите по проекта в проекта EMBUILD. Освен презентациите са публикувани и самите помощни материали и инструменти, които са достъпни за сваляне. Презентациите са заснети като кратки видеоклипове, които предстои да бъдат публикувани за гледане в канала Build Up в Youtube.

Списък на презентациите/видеоклиповете:
▪ Видео 1: Въведение;
▪ Видео 2: Концепция за проект EMBUILD и коментар за националните стратегии за обновяване на сгради;
▪ Видео 3: Събиране на енергийни данни за сградите;
▪ Видео 4: Анализи на енергийните данни за сградите;
▪ Видео 5: Въпросник за предварителни анализи на сградите и каталог с евтини и безплатни мерки;
▪ Видео 6: Подробни енергийни анализи на сгради.