Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

На 13.02.2017 г. ЕнЕфект и Община град Добрич сключиха Меморандум за сътрудничество по проект EmBuild, с който ще продължат и развият дългогодишното си партньорство. В рамките на проекта, ЕнЕфект ще подпомогне осъвременяването на Плана за действия за устойчива енергия към Споразумението на кметовете в част Публични сгради и ще осъществи енергийно обследване на избрана сграда. От своя страна, общината се ангажира да участва активно в консултациите и информационните събития на EmBuild, като представя своя подход и резултати в планирането и осъществяването на дълбоки енергийни обновявания на местно равнище.