Българските общини стават все по-активни в борбата с енергийната бедност и замърсяването на въздуха в градовете

Българските общини стават все по-активни в борбата с енергийната бедност и замърсяването на въздуха в градовете

Енергийната ефективност има ключова роля в контекста на справянето с енергийната бедност. „Енергийната ефективност e най-доброто решение, или както я наричаме още - първото гориво. Парите, похарчени за енергийна ефективност, са най-добрият начин да спестим пари“, това каза Меган Ричардс, директор на Дирекция „Енергийни политики“ към Главна Дирекция „Енергетика“ на ЕК, при откриването на ХХ-та юбилейна конференция на ЕкоЕнергия на 19.03, посветена на енергийната бедност и вредата върху качеството на въздуха.

Необходима е ясна дефиниция за енергийната бедност и по какъв начин определяме гражданите, който попадат в тази група, не само в България, но и в страните от ЕС, това каза зам.-министър Жечо Станков като допълни, че трябва ясно да се разграничават особеностите на стандарта на живота във всяка отделна страна. Той поясни, че краткосрочните мерки чрез еднократни сезонни помощи нямат реален принос за справяне с енергийната бедност. Зам.-министърът подчерта, че една дългосрочна мярка за справянето с проблема е именно инвестирането в енергийна ефективност като това ще доведе до намаляване на енергийната консумация, а оттам и до по-ниски разходи за енергия.

С подкрепата на проект EMBUILD сред акцентите на събитието беше включена и темата за финансиране на проекти за енергийна ефективност. Жечо Станков представи пред участниците пакета „Чиста енергия“ на ЕС, както и предстоящите възможности за финансиране по линия на енергийната ефективност в новия етап на Механизма за финансиране на ЕИП (т.нар. Норвежка програма). Бяха представени новите 5 приоритетни области, сред които за първи път ще има компонент, посветен на почти нулевоенергийните сгради – стандартът, който публичните власти ще са задължени да следват след края на 2018 г. Заместник-министър Станков в сътрудничество с ЕкоЕнергия обяви и следващото събитие, организирано в подкрепа на местните власти, което ще се състои 20-22.06 в Бургас, с акцент върху приоритет №3 на Механизма за финансиране на ЕИП – сгради с близко до нулево потребение на енергия.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради също влезе във фокуса на събитието като инструмент на местните власти в отговор на предизвикателствата на енергийната бедност. Между участниците бяха обсъдени възможностите за продължаване на програмата като промяна в курса на поведението на обитателите и увеличаването на самоучастието им като опция за бъдещото продължение.

Енергийната ефективност в сградите отново бе разпозната от участниците като най-устойчивото решение за подобряване на чистотата на атмосферния въздух, сред стотиците други мерки, които са приложими. Специално внимание бе обърнато и на качеството на въздуха в помещенията, където всъщност прекарваме повече от 90% от времето си – и коeто всъщност представлява много по-сериозен здравословен проблем.

Сред лекторите бяха Йоана Христова, зам.-кмет на София, Руска Бояджиева, зам.-кмет на Бургас, Иван Велков, зам.-председател на СОС, Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и водите и представител на Европейския институт за сградните характеристики, представители на екоорганизации, медицински лица и др. В конференцията взеха участие още представители на новооснованата Европейска обсерватория за енергийна бедност, Офиса на Споразумението на кметовете, Министерски съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), АУЕР, ФЕЕВИ, НСОРБ, кметове, заместник-кметове, общински специалисти от 20 български общини, представители на академичните среди и бизнеса.

Материалите от конференцията са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия на адрес: www.ecoenergy-bg.net, както и в страницата на мрежата във Фейсбук.


Archive

2018

Каталог на мерки за енергийна ефективност с ниски или нулеви инвестиционни разходи

Каталог на мерки за енергийна ефективност с ниски или нулеви инвестиционни разходи

По-широките ползи от енергийното обновяване на сгради в пет български общини

По-широките ползи от енергийното обновяване на сгради в пет български общини

Обществено обсъждане на проекта на нова Национална жилищна стратегия

Обществено обсъждане на проекта на нова Национална жилищна стратегия

Национална конференция, посветена на почти нулево енергийните сгради

Национална конференция, посветена на почти нулево енергийните сгради

Представяне на плана за енергийно обновяване на сградите на Община Горна Малина

Представяне на плана за енергийно обновяване на сградите на Община Горна Малина

Изготвени са фактологически справки за общински планове за обновяване на сградите

Изготвени са фактологически справки за общински планове за обновяване на сградите

Допълнителните ползи от енергийната ефективност

Допълнителните ползи от енергийната ефективност

Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини

Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини

Допълнителните ползи от енергийно ефективното сградно обновяване: уебинар за общински специалисти и ръководители

Допълнителните ползи от енергийно ефективното сградно обновяване: уебинар за общински специалисти и ръководители

2017

Проведе се кръгла маса за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините

Проведе се кръгла маса за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините

Община Габрово, ЕкоЕнегия и EMBUILD със съвместен щанд по време на Годишната среща на местните власти в Албена

Община Габрово, ЕкоЕнегия и EMBUILD със съвместен щанд по време на Годишната среща на местните власти в Албена

Възможностите за финансиране на проекти за енергийно обновяване на сгради бяха дискутирани на конференция в Хърватия

Възможностите за финансиране на проекти за енергийно обновяване на сгради бяха дискутирани на конференция в Хърватия

Асоциации на общини и НПО обсъдиха публикувания проект на Национална дългосрочна програма за насърчавне на обновяването на сгради

Асоциации на общини и НПО обсъдиха публикувания проект на Национална дългосрочна програма за насърчавне на обновяването на сгради

Обществено обсъждане на актуализацията на Националния план за действие за енергийна ефективност, 2014-2020

Обществено обсъждане на актуализацията на Националния план за действие за енергийна ефективност, 2014-2020

EMBUILD демонстрира важността на качествените детайлни енергийни анализи на сгради пред представители на български общини

EMBUILD демонстрира важността на качествените детайлни енергийни анализи на сгради пред представители на български общини

Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Подкрепа за изготвяне на общински стратегии за обновяване на сгради

Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Подписан меморандум за сътрудничество между ЕнЕфект и община Габрово по проект EmBuild

Представяне на инструментите на EmBuild в подкрепа на общинското енергийно планиране на международна конференция в Габрово

Представяне на инструментите на EmBuild в подкрепа на общинското енергийно планиране на международна конференция в Габрово

Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич по проект EmBuild

Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild

Меморандум с българския партньор по проект BUILDUPON за сътрудничество с EmBuild