Какво правим?

EmBuild подпомага публичните власти в страните от Югоизточна Европа да подготвят дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции в енергийната ефективност за обновяване на сградния фонд.

Download

 Защо правим това?

40% от цялото потребление на енергия и 36% от въглеродните емисиите в Европейския съюз се дължат на частните и публичните сгради. Ако ЕС иска да постигне целите си за енергията и климата, за да живеят неговите граждани по-добре, нашите сгради трябва да използват по-малко енергия. Публичният сектор трябва да бъде за пример в тази област и да проправи пътя към почти нулево-ебергийните сгради.

More information

Какво да очакваме в края на краищата?

EmBuild ще е успешен ...

 ... Ако ни общините, с които работим, разработят ясни стратегии за обновяването на своя сграден фонд

... Ако повече общини и градове в целия регион последват примера и разработят свои собствени стратегии

... Ако обновяване на сградния фонд постига няколко цели: по-ниски сметки за енергия, повишен комфорт, по-здравословен начин на живот и работна среда, подобрено качество на въздуха и създаване на местни работни места